Blik op Straat

Blik op Straat

Hoofdpagina

Werp je ook een Blik Op Straat?

We bevinden ons bijna allemaal dagelijks op straat, bijvoorbeeld onderweg naar werk of om boodschappen te doen. Voor sommige mensen is de straat niet een plek om doorheen te bewegen van bestemming naar bestemming, maar is de straat de vaste verblijfsplek. Deze mensen bevinden zich altijd op de plaats waar anderen juist zo gemakkelijk aan voorbij gaan. Daarmee gaan veel mensen ook makkelijk voorbij aan degene die zich altijd op straat bevinden. 

Met Blik Op Straat hopen we weer oog te krijgen voor elkaar. Door middel van beelden, verhalen en activiteiten willen we mensen op straat en mensen van de straat weer dichter bij elkaar brengen.

Dus, werp jij samen met ons een blik op straat?

Moreno is veldwerker bij Stichting GOUD. Zijn werkveld is met name de binnenstad van Utrecht met al zijn mooie en minder mooie kanten. Door zijn jarenlange ervaring als hulpverlener heeft hij een vertrouwensband op kunnen bouwen met dak-en thuisloze mensen. Hij heeft hierdoor een unieke blik op straat kunnen weergeven. Niet de meest prettige blik, maar wel één waar we onze ogen niet voor mogen sluiten

Hester van Doorn (Utrecht, 1966), werkzaam als Trash Artist voor haar label FAV*ELA, creëert kunst uit zwerfblik. Haar ‘eye openers’ zijn visuele metaforen voor de Kunst van Verbinding. Anders kijken naar wat er op straat ligt en gebeurt vormt daarbij haar inspiratiebron. Met een open blik, het labelen van de mensen om haar heen loslatend, verbeeldt zij met dat wat op straat of in de prullenbak belandt de kleurrijkheid van elk individu. Lees meer

De werkelijkheid begint meer en meer te lijken op wat ons door de camera’s getoond wordt, aldus schrijver Susan Sontag. Als we door de lens van de camera naar dak- en thuisloosheid kijken, dan lijkt die werkelijkheid vooral gekleurd door verwaarloosde mannen, slapend op parkbankjes. Dat is althans het beeld dat we via nieuwfoto’s tot ons krijgen. Lees meer